Coupon Code: 13779 ENGLISH | 简体中文
Traffic Convenient transportation to bring you a better stay experience
booking

Business zone: tangshazhen (塘厦镇)
Area: tangshazhen (塘厦镇)
Address: 6 East Huanshi Road (Huanshi Lu) Tangshazhen District Dongguan China
酒店地址: 广东省 · 东莞 · 塘厦镇 · 环市东路6号